Pendaftaran


Borang Pendaftaran Belajar Memandu

Bagaimana anda mengenali kami ? *
Nama *
No. H/P *

 012

-

 345

-

 6789
No. Kad Pengenalan *
Email *
Alamat surat menyurat *
Pilihan pakej belajar memandu *
Pilihan pembayaran *
 Bayaran penuh 
 Bayaran pendahuluan (50% daripada jumlah penuh) 
Kaedah pembayaran *
Pengesahan pembayaran (maklumat pada slip bank anda) *

Contoh : Maybank RM450 Ahad 09/01/2011 10:35AM
Lain-lain hal (jika ada)
Saya bersetuju dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan untuk belajar memandu di Wazir Naqiyah Enterprise. Saya juga mengesahkan semua maklumat yang dinyatakan di atas adalah benar. *
 Ya 
 Tidak 
Image Verification
captcha Please enter the text from the image: